Adres sali treningowej:
Zespó³ Szkó³ im. Hipolita Szczerkowskiego
Grodzisk Mazowiecki
ul. Kilińskiego 21

Telefon kontaktowy:
Dariusz M³ynarski: 0501 010 336

Kontakt mailowy:
Dariusz M³ynarski:dariusz.mlynarski@interia.pl
Administrator strony:pelican2@op.pl