paris

Obóz 2016 Swornegacie
Drogi Rodzicu!

Tigers Klub Sportowy Taekwon-do w Grodzisku Mazowieckim zaprasza na specjalny licencjonowany kurs umiejętności życiowych dla dzieci w wieku 4 – 6 lat pod nazwą Tygrysy TKD. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 21 (wejście od ul. Kościuszki) oraz w Fantastycznym Miejscu w Adamowiźnie na ul. Promienna 4.

Tygrysy TKD /z języka angielskiego Total Kids Defence – Kompletna Samoobrona dla Dzieci/ jest to systemowe nauczanie i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz prostych elementów Taekwon-do dzieci poznają kluczowe umiejętności życiowe, które mogą któregoś dnia uratować życie im lub ich bliskim, czy przyjaciołom.Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o programie Tygrysy TKD: Program Tygrysy TKD to systemowe rozwiązanie nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym opracowane przez naukowców angielskich, przynoszące bardzo pozytywne efekty szkoleniowe, przyjmowane entuzjastycznie przez uczestników i ich rodziców. Celem głównym programu jest wyrobienie u dzieci w wieku 3 – 6 lat przyzwyczajeń, które kiedyś mogą uratować życie im lub ich kolegom i najbliższym. Wszystko to w przyjemny, pełen gier i zabaw, czy scenek sytuacyjnych sposób.

W trakcie programu dzieci uczą się, jak postępować w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
Kurs obejmuje6 podstawowych zakresów tematycznych:
- jak zachować się, kiedy zaczepia nas nieznajomy
- obrona przed przemocą i znęcaniem się
- bezpieczeństwo w razie pożaru, w pobliżu wody oraz w ruchu drogowym
- praca zespołowa i przywództwo
- zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i kondycja fizyczna
- świadomość globalna, ochrona środowiska, tolerancja rasowa
Dzieci opanowują różne techniki pamięciowe, wyrabiają nawyki prowadzące do zdrowego stylu życia. Główne tematy są uzupełniane poprzez podstawowe techniki obrony i niezbędne umiejętności motoryczne. Dzieci uczą się także zasad Taekwon-do : grzeczność, rzetelność, wytrwałość, samokontrola i odwaga / niezłomny duch/. Na koniec każdego semestru organizowane są egzaminy z przeprowadzonego tematu, technik samoobrony oraz podstaw wiedzy Taekwon-do.Tigers Kurs trwa 36 miesięcy. Poprzez różnorodne formy nagradzania odznaki, naklejki, stemple do książeczki za obecność na zajęciach, dzieci są ciągle motywowane do nauki we wszystkich obszarach programu. Podczas egzaminów zdobywają dziecięce stopnie szkoleniowe w Taekwon-do oraz dyplomy z poszczególnych tematów. W trakcie programu dzieciom towarzyszy podręcznik, w którym opisane są historie głównego bohatera Tygrysa Timny ‘ego i jego przyjaciół z dżungli. W bardzo ciekawy i adekwatny dla dzieci w tym wieku sposób, przedstawiono różne sytuacje, z którymi młody człowiek może się spotkać w dzisiejszym „ niebezpiecznym” świecie. Podręcznik angażuje również rodziców, którzy mogą kontrolować postępy dziecka, rozwiązują z nim zadania, utrwalając w ten sposób wiadomości zdobyte przez dziecko podczas kursu.


Po zakończeniu Kursu „Tygrysy TKD” dzieci posiadają podstawowe umiejętności Taekwon-do i będą mogły rozpocząć treningi w sekcjach programowych naszego Klubu. A teraz zadbaj by Twoje dziecko opanowało umiejętności, dzięki którym poradzi sobie z trudnymi sytuacjami w swoim życiu!

Tigers TigersNajważniejszą cechą naszego kursu jest współdziałanie rodziców w programie (nie znajdziecie tego w innych programach tego typu), który
- daje Państwu nowe pomysły do pracy z dzieckiem
- pozwoli Państwu na obserwację dziecka w czasie pokonywania nowych wyzwań i relacji z innymi dziećmi przy wykonywaniu wspólnych zadań.
- uczy dzieci samodzielności, kreatywności, odwagi w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, umiejętności w rozwiązywaniu własnych problemów, łatwości współdziałania w grupie, przygotowania do nauki w szkole,


Tigers